leerlingenmateriaal

leerlingenmateriaal

Homoseksualiteit is van alle tijden

Inleiding


Jamai is hét, Angelina Jolie is hét, Sara Kroos is hét, Paul de Leeuw is hét, Claudia de Breij is hét, Winfried Baijens is hét, Sipke Jan Bousema is hét, Barbara Barend is hét. Misschien wist je het niet of had je het niet verwacht, maar de mensen die hierboven worden genoemd zijn allemaal homoseksueel. In onze tijd wordt homoseksualiteit gezien als vrij normaal. Iedereen kent wel een bekende Nederlander die homoseksueel is of iemand in je eigen omgeving die homo is. De laatste jaren is het steeds gemakkelijker geworden om over homoseksualiteit te praten.

In de afgelopen 50 jaar is er veel veranderd op het gebied van seksualiteit. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw was praten over seksualiteit nog een taboe. Met de komst van de anticonceptie in de jaren zestig en de seksuele revolutie in diezelfde tijd, zijn veel taboes doorbroken. Mensen konden vrijer omgaan met seks, er mocht meer, mannen en vrouwen konden genieten van seks, zonder de kans op zwangerschap én zonder het idee iets fouts te doen. Er kwam meer aandacht voor seks, en men kwam er achter dat het niet vanzelfsprekend was dat elke jongen verliefd werd op een meisje, en elk meisje op een jongen. Homoseksualiteit werd een begrip waar iedereen bekend mee raakte.

Nog niet zo lang geleden werd homoseksualiteit nog als probleem gezien, waar je eigenlijk niet over mocht praten. Ook nu nog zijn er mensen die het zien als een ziekte, of als straf van God. Voor mensen die “hét zijn’ was het leven niet gemakkelijk. Vooral niet als je bereid was om openlijk ‘uit de kast’ te komen. De seksuele revolutie heeft ook gevolgen gehad voor homoseksuelen. Het leven van een homoseksueel van tegenwoordig ziet er heel anders uit dan dat van een homoseksueel in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Hoe ging dat in die tijd en wanneer ontdekte je dat je verliefd was op iemand van je eigen geslacht? Hoe vertelde je dat aan je ouders en aan je vrienden? Hoe reageerden mensen er op? Is dat in onze moderne tijd nu echt anders, of stuiten homo’s nog steeds op onbegrip en vooroordelen vanwege hun geaardheid?

In deze lessenserie gaan jullie deze vragen beantwoorden. Negen homo’s en lesbiennes uit Friesland hebben hun levensverhaal verteld. Ze zijn allemaal boven de 50 en hadden hun ‘coming out’ in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. ´Coming out´ is dat een homoseksueel aan de buitenwereld bekend maakt dat hij/ zij homoseksueel is. Door middel van hun levensverhalen krijgen jullie een beeld van hoe het is om homoseksueel te zijn, vroeger en nu.

Hieronder staan 5 opdrachten. Opdracht 1 t/m 3 en 5 maak je met de groep waar je bent ingedeeld. Opdracht 4 is een individuele opdracht. Lees de aanwijzingen bij de opdrachten goed dan weet je precies wat je moet doen.

Opdracht 1: maak kennis met…

Samen met de andere groepsleden bekijk je het interview. Het interview is opgedeeld in een aantal deelonderwerpen. Kijk en luister goed en maak zo nodig aantekeningen. Speel de fragmenten nog een keer af als iets niet duidelijk is geworden. Maak samen met je groepsleden een verslag van het leven van deze persoon. Gebruik hiervoor de kopjes die in de filmfragmenten zijn aangegeven. Schrijf per deelonderwerp ten minste vijf regels.

Opdracht 2: lief dagboek...

Je hebt een indruk gekregen van het leven van de geïnterviewden. Nu is het de bedoeling dat jullie je fantasie gebruiken. Jullie gaan je inleven in je personage.

Schrijf per ‘kopje’ een dagboekfragment, waarin je je hart uitstort over een belevenis die je hebt meegemaakt in die bepaalde fase van je leven. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je schrijft over gevoelens en situaties waar je in terecht bent gekomen. Minimaal tien regels per levensfase.

De door jullie geschreven dagboekfragmenten plak je op een groot vel gekleurd papier. Dit papier hang je op aan de muur. Bekijk nu het resultaat van de opdrachten van de andere groepen en lees de levensverhalen van de andere geïnterviewden.

Opdracht 3: coming out now...

Hoe het vroeger ging als je homoseksueel was, hebben we nu gezien. Maar hoe gaat het tegenwoordig? Stel je voor dat jouw hoofdpersoon nu jong was. Alle omstandigheden, zoals gezinsomstandigheden, persoonlijke interesse, intelligentie, karaktereigenschappen en andere achtergronden zijn hetzelfde. Het enige wat veranderd is, is de tijd.

Bedenk en noteer met je groep zoveel mogelijk dingen die nu waarschijnlijk anders zouden zijn. Schrijf ook op welke dingen aan het begin van deze eeuw nog precies hetzelfde zijn voor veel homoseksuelen.

Raadpleeg hiervoor sites, zoals: www.coc.nl of www.homoinfo.nl

Opdracht 4: wat vind jij?

Deze opdracht maak je individueel.

Schrijf nu jouw mening over homoseksualiteit. Wat vind jij van de benadering van homoseksuelen in de jaren 60 en 70? En wat vind je van positie van homoseksuelen in de huidige maatschappij? Hebben homoseksuelen in jouw ogen voldoende rechten? Worden ze momenteel gelijkwaardig behandeld? Wat zou er nog moeten veranderen op dit gebied?

Opdracht 5: presentatie

Je hebt nu een heleboel gezien en geschreven. Je hebt gezien hoe het er in de jaren zeventig aan toe ging als je homoseksueel was. Ook heb je een beeld van hoe het is om tegenwoordig uit de kast te komen. Jullie hebben als groep dezelfde persoon bestudeerd. Voeg jullie bevindingen samen en presenteer aan de klas wat je hebt gevonden. In een mondelinge presentatie gaan jullie in op de volgende zaken:


Eisen:

Werk goed samen. Bij de presentatie is het verstandig om de taken goed te verdelen. Een goede tip is het gebruik maken van een powerpoint presentatie. Met een dergelijke presentatie houd je het overzichtelijk en duidelijk voor de toeschouwers. Zorg ervoor dat je presentatie interessant is om naar te luisteren. Vertel bijvoorbeeld enkele anekdotes of korte gebeurtenissen.

Vraag aan je docent hoeveel tijd je hebt om te presenteren.